Ul. 1.máje rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí

Důležitá informace pro majitele nemovitostí, provozoven a občany

Statutární město Olomouc, v pozici investora, zahájí dne 7. 4. 2017 rozsáhlou investiční akci „Ulice 1. máje – rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí“. Stavbu bude realizovat zhotovitel společnost EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín, se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín. Jedná se o kompletní rekonstrukci celého profilu komunikace, tedy tramvajového pásu, jízdních pruhů, chodníků, kanalizace včetně kanalizačních přípojek a veřejného osvětlení.

V úvodní etapě stavby bude proveden archeologický průzkum, jehož délka trvání významně časově ovlivní další časový postup stavby. Kompletní dokončení rekonstrukce se předpokládá 7. 11. 2017. Majitelé dotčených nemovitostí, provozoven a občané budou informováni o výlukách, etapách výstavby, možnostech zásobování a dalších omezeních z důvodu stavby jednak na webových stránkách města a dále prostřednictvím informačních techniků stavby.

Zásobovací místa a místa pro svoz komunálního odpadu budou vždy na rohu ulice 1. máje s přilehlými navazujícími ulicemi tedy Pekární, Akademická, Wurmova, Kosinova a Komenského.

V příloze je přiložena situační mapka nového dopravního režimu v ulicích Hanáckého pluku, náměstí Republiky, Koželužská, Pekární, Mariánská, Křížkovského, Wurmova, Biskupské náměstí, Akademická, Kosinova a nábřeží Přemyslovců, který bude platit po celou dobu stavby.

Kontakty:

Veškeré dotazy ohledně stavby směrujte na informační techniky stavby:

Ing. Jarmila Grégrová
e-mail: tramvajovatrat1maje@seznam.cz
tel.: 605 201 493

Zástupce investora SMOL, odbor investic:

Ing. Tomáš Nejezchleba
e-mail: tomas.nejezchleba@olomouc.eu
tel.: 588 488 715

Stavbyvedoucí stavby:

David Ďulák
e-mail: david.dulak@eurovia.cz
tel.: 581 580 332


Omlouváme se vám tímto za dočasnou újmu způsobenou rekonstrukcí komunikace.