Ul. 1.máje rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí

REKONSTRUKCE ULICE 1. MÁJE VRACÍ TRAMVAJOVOU DOPRAVU DO CENTRA OLOMOUCE

Po sedmi měsících náročné práce se vrací doprava do centra Olomouce, na nejstarší část olomouckých tramvajových tratí. Rekonstrukce komunikace, chodníků a tramvajové trati v ulici 1. máje byla nejvýznamnější investiční akcí statutárního města Olomouce do dopravní infrastruktury v posledních letech. Veřejnost teď získává zpět oblíbenou a pohodlnou formu hromadné dopravy, navíc v bezpečnější a rychlejší podobě. Samozřejmostí při rekonstrukci této významné komunikační tepny byla i kompletní rekonstrukce inženýrských sítí, chodníků a mobiliáře.

K rekonstrukci ulice 1. máje radnice přistoupila především kvůli nevyhovujícímu stavu staré tramvajové trati.

Stavba začala 7. dubna 2017 a hotové dílo bylo předáno 21. listopadu 2017. V průběhu těchto sedmi měsíců byl kompletně vyměněn celý kolejový svršek, nové koleje byly uloženy do speciálního lože, které dovoluje výrazně bezpečnější a tedy i rychlejší a tišší provoz tramvají, uskutečnila se rekonstrukce inženýrských sítí, zcela nové jsou povrchy komunikace i chodníků a ve prospěch chodců se změnil i poměr plochy silnice a chodníků. Součástí rekonstrukce byl i pečlivý archeologický průzkum, jehož výsledky zásadně přispěly k doplnění některých kapitol v historii města Olomouce. Nejvýznamnějším nálezem byly rozsáhlé pozůstatky Hradské brány, kterou bude nyní veřejnosti připomínat bronzový model brány na žulovém podstavci, a dále množství nálezů z doby Velkomoravské říše či například barokní kanalizace.

Přes čtyři stovky metrů dlouhý úsek nejstarší části olomoucké tramvajové sítě patří současně k nejdůležitějším dopravním tepnám ve městě. Rekonstrukce byla organizačně velmi náročná a vynutila si rozsáhlá opatření v systému individuální i hromadné dopravy. Po celou dobu výstavby jsme společně s investorem pravidelně informovali veřejnost prostřednictvím webových stránek, komunikovali s obyvateli dotčené lokality či s podnikateli, kteří zde mají provozovny.


Díky vydařené, komplexně pojaté rekonstrukci mohou nyní tramvaje bezpečně a pohodlně vozit cestující mezi centrem Olomouce, hlavním nádražím a východní částí města další desítky let.

REKONSTRUKCE ULICE 1. MÁJE V DATECH

  • tramvajová trať, která vede od hlavního nádraží přes centrum, patří k nejdůležitějším dopravním tepnám ve městě. Ve špičce tudy projede v každém směru tramvaj zhruba jednou za 3 minuty a 40 sekund

  • bez rekonstrukce tramvajové trati by nebyl další provoz tramvají na třídě 1. máje možný jedná se o nejstarší a páteřní část olomoucké tramvajové sítě, v provozu je již od 1. dubna 1899

  • rekonstrukce ulice obnášela výměnu kolejového svršku, inženýrských sítí, vozovky, chodníků i mobiliáře

  • původní chodníky v ulici měly plochu 1 698 m2, nové chodníky z žulových desek o rozměru 40/30 cm mají plochu cca 2 700 m2, celkový nárůst plochy chodníků je více než 50 procent

  • z důvodu rozšíření chodníků až k tramvajovým kolejím nově automobily sdílí komunikaci s tramvajemi. V ulici proto vznikly zálivy o celkové ploše 550 m2, určené zejména pro vozidla zásobování, IZS a vozidla přepravující tělesně postižené

  • na chodnících a silnici je použito celkem pět druhů dlažby (žulová 40/30 cm, žulová 10/10 cm, dlažba v parkovacích zálivech 18/20 cm, signalizační a varovné pásy pro nevidomé, nástupní hrany zastávek a nekuřácké zóny zastávek, 6/6 cm)

  • levá kolej (ve směru od centra) má délku 402 metry, pravá kolej měří 400 metrů

  • součástí rekonstrukce byl rozsáhlý archeologický průzkum. Odborníci z Národního památkového ústavu nalezli mimo jiné základy Hradské brány, která byla od 13. století do roku 1876 jedním z hlavních vstupů do královského města. Bránu bude připomínat bronzový model, umístěný nedaleko místa nálezu. Archeologové nalezli i množství předmětů z období Velké Moravy a počátku 10. století.