Ul. 1.máje rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí

27.11. 2017

REKONSTRUKCE ULICE 1. MÁJE VRACÍ TRAMVAJOVOU DOPRAVU DO CENTRA OLOMOUCE

Po sedmi měsících náročné práce se vrací doprava do centra Olomouce, na nejstarší část olomouckých tramvajových tratí. Rekonstrukce komunikace, chodníků a tramvajové trati v ulici 1. máje byla nejvýznamnější investiční akcí statutárního města Olomouce do dopravní infrastruktury v posledních letech. Veřejnost teď získává zpět oblíbenou a pohodlnou formu hromadné dopravy, navíc v bezpečnější a rychlejší podobě. Samozřejmostí při rekonstrukci této významné komunikační tepny byla i kompletní rekonstrukce inženýrských sítí, chodníků a mobiliáře.

více zde


Ukončení stavby ke dni 21.11.2017

více fotografií ke dni 21.11 zde

18.10. 2017

Průběh stavby v období 10/2017 – dláždění komunikace a chodníků

Průběh stavebních prací – říjen 2017

V současné době je v ulici 1. máje provedena zádlažba žulových kostek v komunikaci – trase tramvajových kolejí. V celé délce komunikace jsou osazeny žulové obrubníky. Uzlové body – půjezdy na Václavské náměstí jsou zadlážděny žulovou kostkou a zprovozněny. Postupně se dláždí chodníky žulovými deskami vč. varovných pásů pro nevidomé po obou stranách ulice 1.máje. Provádí se kompletační práce na veřejném osvětlení, trolejovém vedení a osazuje se dopravní značení. Objízdné trasy přes náměstí Republiky zůstávají nadále zachovány do ukončení stavby.


20.10. 2017

Termín ukončení stavby – 21.11.2017

Rekonstrukce tramvajové trati a komunikace v ulici 1. máje bude ukončena ke dni 21.11.2017.
Uvedený termín ukončení si vyžádal rozsah nepředpokládaných realizovaných stavebních prací a rozsah prováděného archeologického průzkumu. Výsledkem jsou unikátní nálezy, které se město rozhodlo v ulici prezentovat prostřednictvím bronzového modelu Hradské brány.


18.10. 2017

Průběh stavby v období 10/2017 – dláždění komunikace a chodníků

Průběh stavebních prací – říjen 2017

V současné době je v ulici 1. máje provedena zádlažba žulových kostek v komunikaci – trase tramvajových kolejí. V celé délce komunikace jsou osazeny žulové obrubníky. Uzlové body – půjezdy na Václavské náměstí jsou zadlážděny žulovou kostkou a zprovozněny. Postupně se dláždí chodníky žulovými deskami vč. varovných pásů pro nevidomé po obou stranách ulice 1.máje. Provádí se kompletační práce na veřejném osvětlení, trolejovém vedení a osazuje se dopravní značení. Objízdné trasy přes náměstí Republiky zůstávají nadále zachovány do ukončení stavby.


15.9. 2017

UPOZORNĚNÍ – Dopravní omezení ve dnech 29.9. – 1.10.2017 – průjezd na Václavské náměstí

V pátek 29.9.2017 od 14:00 hodin do neděle 1.10.2017 do 18:00 hodin bude dočasně uzavřen průjezd přes ulici 1.máje z ulice Wurmovy do Dómské.

Uzlový spojovací bod na Václavské náměstí bude dočasně uzavřen z důvodu dláždění kolejiště žulovou kostkou v místě přejezdu. Po dobu uzavření průjezdu Wurmova/Dómská bude umožněn průjezd na Václavské náměstí ulicemi Akademická/Mlčochova. Po ukončení pokládky dlažby bude průjezd ulicemi Wurmova/Dómská opět obnoven.


1.9. 2017

UPOZORNĚNÍ – Dopravní omezení

V pátek 1.9.2017 mezi 10:00 - 12:00 hodinou bude uzavřen průjezd z ulice Wurmovy do Dómské.

Uzlový spojovací bod na Václavské náměstí bude dočasně uzavřen z důvodu stavebních prací na kolejovém svršku v místě přejezdu - prolití podkladní vrstvy kameniva pryskyřicí, která musí po aplikaci dvě hodiny vysychat. Následně bude obnoven provizorní panelový přejezd na Václavské náměstí.


17.8. 2017

Realizace pokládky dlažeb chodníků a komunikace - aktualizace

Pokládka žulové dlažby v komunikaci a chodnících bude rozdělena na tři etapy. Po celou dobu pokládky dlažeb bude pěším průchod stavbou umožněn.

1.ETAPA – v termínu 33.týden – 34.týden

pokládka chodníků ze žulových desek bude prováděna v místě napojení ulice Kosinovy do ul. 1.máje po obou stranách této křižovatky, tj. v ulici 1.máje před bytovými domy orientačních čísel 42, 40, 38.

2.ETAPA – v termínu 35.týden – 37.týden

pokládka chodníků ze žulových desek bude prováděna v ulici Komenského před bytovými domy orientačního čísla 1 ,3 ,5, 7. Dále před hotelem Palác, včetně zádlažby ostrůvku před hotelem.

3.ETAPA – v termínu 37.týden – 44.týden

pokládka žulových kostek v komunikaci bude zahájena v místě napojení ulic Wurmova a Dómská do ulice 1.máje. Postup pokládky bude probíhat současně ve směru k hotelu Palác a směrem k náměstí Republiky. Souběžně s pokládkou dlažby v komunikaci (tramvajové trase) budou realizovány pokládky chodníků ze žulových desek.4.8. 2017

Aktuální stav z dronu

Více fotek naleznete ve fotogalerii


29.7. 2017

Upozornění - dočasné dopravní omezení v termínu 29.7. – 30.7.2017

V termínu 29.7. - 30.7.2017 (sobota, neděle) bude prováděna v ulici 1.máje montáž kolejového svršku, konkrétně v místě uzlového napojení ulic Wurmova a Dómská, který slouží k průjezdu vozidel na Václavské náměstí. Z důvodů pokládky tramvajových kolejí bude průjezd dočasně uzavřen po dobu tří hodin během dne (v sobotu i v neděli). Vzhledem k obtížnosti a průběhu montážních prací nelze bohužel přesný čas omezení stanovit.

Omlouváme se za dočasné dopravní omezení.


20.7. 2017

Upozornění - obnovení průjezdu ul. 1.máje na Václavské náměstí

Od 20.7.2017 bude obnoven průjezd dopravní obsluhy na Václavské náměstí spojnicí ulic Wurmova a Dómská přes ul. 1. máje. Uzlový spojovací bod ul. Akademická / Mlčochova přes ul. 1.máje na Václavské náměstí bude uzavřen z důvodu stavebních prací prováděných v tomto místě.

V ulici Akademická a Mlčochova budou opět zprovozněna parkovací místa pro zásobování.


20.7.2017

Úplná dopravní uzavírka ul. 1.máje v termínu 11.8. – 14.8.2017

V termínu od pátku 11.8.2017 - 7:00 hod. do pondělí 14.8.2017 - 20:00 hod. bude zcela uzavřen průjezd pro dopravní obsluhu z ulice Hanáckého pluku na náměstí Republiky. Dále budou uzavřeny uzlové spojovací body na ulici 1.máje, které umožňují průjezd vozidel na Václavské náměstí z ulice Akademická/Mlčochova a Wurmova/Dómská.

V daném termínu bude v ulici Denisova zřízena přechodná změna dopravy, která umožní vjezd dopravní obsluze na náměstí Republiky.

Důvodem úplné dopravní uzavírky jsou stavební práce na rekonstruované tramvajové trati spočívající v montáži tramvajových kolejí. V tomto termínu bude probíhat kompletace tramvajového svršku, směrové a výškové vyrovnání kolejí do geometrické polohy dle projektové dokumentace. V sobotu 12.8.2017 a v neděli 13.8.2017 budou montážní práce prováděny dvoucestnou podbíječkou, což bude mít za následek zvýšenou hlučnost v místě stavby (velký hlučný stroj).

Tyto montážní práce nelze realizovat za provozu, jelikož by nebylo reálné přesné umístění kolejí do požadované výšky.

Omlouváme se tímto za zvýšený hluk na stavbě a případná dopravní omezení.


4. 7. 2017

Realizace pokládky dlažeb chodníků a komunikace

Pokládka žulové dlažby v komunikaci a chodnících bude rozdělena na tři etapy. Po celou dobu pokládky dlažeb bude pěším průchod stavbou umožněn.

1.ETAPA – v termínu 30.týden – 31.týden

- pokládka chodníků ze žulových desek bude prováděna v místě napojení ulice Kosinovy do ul. 1.máje po obou stranách této křižovatky, tj. v ulici 1.máje před bytovými domy orientačních čísel 42, 40, 38.

2.ETAPA – v termínu 32.týden – 34.týden

- pokládka chodníků ze žulových desek bude prováděna v ulici Komenského před bytovými domy orientačního čísla 1 ,3 ,5, 7. Dále před hotelem Palác, včetně zádlažby ostrůvku před hotelem.

3.ETAPA – v termínu 35.týden – 44.týden

- pokládka žulových kostek v komunikaci bude zahájena v místě napojení ulic Wurmova a Dómská do ulice 1.máje. Postup pokládky bude probíhat současně ve směru k hotelu Palác a směrem k náměstí Republiky. Souběžně s pokládkou dlažby v komunikaci (tramvajové trase) budou realizovány pokládky chodníků ze žulových desek.


4. 7. 2017

Aktuální stav

vice zde


8. 6. 2017

Opravy plynovodu

V termínu od 5.6.2017 do 19.6.2017 budou probíhat opravy plynovodu v ul. 1. máje v Olomouci. Opravy se týkají i plynovodních přípojek dle havarijního protokolu správce sítí společnosti GasNet s.r.o..
Opravy plynovodu vč. přípojek provádí firma Výstavba plynovodů s.r.o. Olomouc. Majitelé a uživatelé nemovitostí v dané lokalitě budou průběžně informováni o odstávkách plynu provádějící firmou.


8. 6. 2017

Aktuální stav
8. 6. 2017

Přechodná změna dopravy

V termínu od 19.6. – 31.8.2017 dojde k přechodné změně dopravy v ulici 1.máje a k ní přilehlých ulic - nám. Republiky, Hanáckého pluku, Akademická, Wurmova, Dómská a Mlčochova. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena veřejnou vyhláškou ze dne 5.6.2017.

Průjezd na Václavské náměstí je umožněn z ulice Hanáckého pluku, přes náměstí Republiky, ulicí Mariánskou, Akademickou, dále přes ulici 1.máje a následně ulicí Mlčochovou. Změny v dopravě jsou způsobené rekonstrukcí kanalizačních šachet v místě napojení ulice Dómské s ul. 1.máje.

Průjezd stavbou je vyznačen dopravním značením – viz. výkres přechodné dopravní značení.
22. 5. 2017

Parkovací místo pro zásobování v ul. Akademické

V místě napojení ulice Akademické a ul. 1.máje budou od 22.5.2017 do konce června 2017 probíhat výkopové a stavební práce pro zhotovení 2ks kanalizačních šachet. Z těchto důvodů bude po dobu stavebních prací místo pro zásobování posunuto přibližně o 12 m dovnitř ulice Akademické. Současně bude v tomto místě omezen (zúžen) průchod pro pěší po chodníku.
12. 5. 2017

Náhradní autobusová doprava Palackého – Nám. Republiky

Od pátku 19. 5. 2017 dochází ke zprůjezdnění ul. 8. května pro autobusový provoz. Z důvodu zlepšení dostupnosti nám. Republiky bude zavedena další linka náhradní autobusové dopravy. Dále dojde k úpravě objízdné trasy autobusové linky č. 50. Výlukové jízdní řády budou v předstihu k dispozici na prodejnách DPMO, a.s. a na webu www.dpmo.cz.

vice zde


12. 5. 2017

Významný objev středověké brány na třídě 1. máje v Olomouci

Při rekonstrukci tramvajové trati v ul. 1.máje byly po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev objeveny pozůstatky původně středověké Hradské brány zbourané v 19. století. Zbytky průchodu, který hlídal vstup do Olomouce po šest století, našel tým odborníků z Národního památkového ústavu. Již před zahájením archeologického výzkumu bylo pravděpodobné, že takto významný nález základů brány bude objeven. Hradská brána vznikla už ve 13. století, na dnešní třídě 1. máje stála jako součást olomoucké pevnosti až do roku 1876. Pro archeology je objev významný i proto, že z období středověku se v Olomouci žádná podobně významná brána nedochovala.


21. 4. 2017

Průběh stavebních prací:

Na stavbě v ul. 1. máje byly provedeny demontáže stávajících tramvajových kolejí a trolejového vedení. V části ul. 1.Máje v rozmezí od ulice Wurmova po náměstí Republiky se rozebírají žulové kostky a pražce pod kolejemi. Dále se bude provádět frézování živičných vrstev a demontáž stávajících obrubníků podél chodníků. Zahájily se zemní práce spočívající ve výkopových pracích sond pro kanalizační přípojky. V nejbližších dnech se budou provádět zemní práce pro rozvody veřejného osvětlení, trolejového vedení a výkopové práce pro samotné kanalizační šachty a přípojky. Od dnešního dne probíhají stavební práce v části od ulice Wurmova směrem k hotelu Palác.

Archeologický průzkum probíhá průběžně.


10. 4. 2017

Informátoři dopravního provozu se osvědčili, v terénu zůstanou ještě další dva dny

Ještě další dva dny zůstanou cestujícím MHD k dispozici na zastávce Hlavní nádraží v Olomouci informátoři dopravního provozu. Kvůli rekonstrukci ulice 1. máje a zahájení výluky tramvajového provozu je do terénu poslal Dopravní podnik města Olomouce.

V pátek 7. dubna a dnes, v pondělí 10. dubna v době do 6:00 do 10:00 hodin, informovali zaměstnanci dopravního podniku cestující a veřejnost o změnách v provozu MHD a rozdávali letáky s informacemi o výlukách. Vzhledem k tomu, že se jejich fungování osvědčilo, zůstanou na stejném místě k dispozici také v úterý 11. dubna a ve středu 12. dubna po stejnou dobu, tedy od 6:00 do 10:00 hodin.

Informátoři jsou viditelně označeni reflexní vestou a rozdávají letáky s informacemi cestujícím.


8. 4. 2017

Rekonstrukce třídy 1. máje: změny v dopravě

Stavební práce při rekonstrukci třídy 1. máje si vynutí úpravy v organizaci dopravy v místě stavby a jejím okolí a také úbytek parkovacích míst. V několika ulicích se změní dosavadní jednosměrný provoz na obousměrný, některé budou zcela uzavřeny.

Pokud jde o parkování, v oblasti, která zahrnuje dvanáct ulic a náměstí, ubude dočasně zhruba polovina parkovacích míst. Rezidentům s parkovacími kartami připravilo město náhradní řešení.

Zcela neprůjezdná bude po dobu stavby třída 1. máje od hotelu Palác po náměstí Republiky. Změny nastanou i v dalších ulicích. Ulice Kosinova se změní ve slepou komunikaci, ve směru od hotelu Palác bude pro dopravu uzavřena a vznikne zde místo pro zásobování přilehlých obchodů na ulici 1. máje. Kosinova ulice bude pro dopravu přístupná z nábřeží Přemyslovců. V této části nábřeží Přemyslovců bude proto po dobu stavby zaveden obousměrný provoz, což si vyžádá i úbytek parkovacích míst. Na opačné straně, mezi třídou 1. máje a Komenského ulicí, bude ulicí Jiřího z Poděbrad a nábřežím Přemyslovců projíždět náhradní autobusová linka, přičemž u budovy pojišťovny bude dočasně umístěna zastávka MHD U Dómu. Z důvodu umožnění průjezdu autobusu bude omezeno parkování na začátku a na konci této části ulice Jiřího z Poděbrad a na nábřeží Přemyslovců.

Na náměstí Republiky bude od 18. května místo pro otáčení výlukového autobusu, který pojede ve směru od centra Denisovou ulicí. Dopravní obsluha se do této části Olomouce dostane ulicí Hanáckého pluku, jejíž jednosměrná část (hanácký kopec) bude zobousměrněna. Úprava čeká i ulici Mariánská, kde se změní směr jednosměrné dopravy, v ulici Wurmova bude zaveden po dobu stavby obousměrný provoz. Dopravní obsluha může pak projet přes provizorní přemostění na třídě 1. máje do ulice Dómské. Vjezd do ulic v okolí náměstí Republiky bude po celou dobu povolen pouze pro dopravní obsluhu.


8. 4. 2017

Rekonstrukce třídy 1. máje: náhradní parkování

V souvislosti s dočasným úbytkem parkovacích kapacit řešilo vedení města náhradu pro obyvatele dotčených ulic či podnikatele, kteří zde mají provozovny. V tomto týdnu byla více než stovce držitelů dlouhodobých parkovacích karet z dotčených částí ulic Kosinova, 1. máje, nábřeží Přemyslovců, Komenského, Wurmova, Dómská, Mlčochova, Pekární a Mariánská a náměstí Biskupského a Republiky zaslána nabídka řešení. Tito držitelé karet mohou parkovací karty na dobu stavebních prací a dopravních omezení vyměnit za kartu, opravňující k bezplatnému parkování v parkovacím domě v Koželužské ulici. Po skončení stavby lidé vrátí kartu parkovacího domu a dostanou zpět své standardní parkovací karty. Náklady na pronájem míst v parkovacím domě uhradí město Olomouc.


8. 4. 2017

Vložili jsme novou mapu dopravní situace


6.4. 2017

Zahájení výluky tramvajového provozu

Z důvodu rekonstrukce ulice 1. máje a zahájení výluky tramvajového provozu posílá Dopravní podnik města Olomouce do terénu své zaměstnance, kteří budou cestující informovat o změnách v provozu MHD.
V pátek 7. dubna 2017 začne výluka v ulici 1. máje, která značně zasáhne do tramvajového provozu v Olomouci. Z tohoto důvodu budou v pátek 7. 4.2017 a v pondělí 10. 4.2017 od 6:00 do 10:00 hod. na zastávce Hlavní nádraží k dispozici zaměstnanci DPMO, kteří budou cestující informovat o změnách v tramvajovém provozu. Informátoři budou viditelně označeni reflexní vestou a budou distribuovat letáky s těmito informacemi cestujícím.


5.4. 2017

Současný stav

Stavba se zahajuje v pátek 7.4.2017 – převzetí staveniště. Momentálně se ještě nepracuje.