Ul. 1.máje rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí

Rekonstrukce ulice 1. máje.
Nejdůležitější investiční akce roku 2017

Jedna z nejdůležitějších spojnic centra města s dalšími částmi Olomouce, ulice 1. máje, projde v příštích měsících zásadní rekonstrukcí. Tato rekonstrukce patří mezi nejvýznamnější a organizačně i technicky nejnáročnější investiční akce nejen tohoto roku v Olomouci. Význam investice spočívá i v její důležitosti pro budoucnost města. Tramvajová trať totiž patří k páteřním úsekům systému hromadné dopravy v Olomouci.

Nejstarší tramvajová trať

Co přesně se při rekonstrukci odehraje? Práce se dotknou ulice v úseku od náměstí Republiky, kde navazuje na již dokončenou část provedené rekonstrukce ulic Denisova a Pekařská, až k průčelí hotelu Palác. Komplexní rekonstrukcí prochází veškerý uliční prostor včetně inženýrských sítí v délce zhruba 400 metrů. Změní se vozovka, chodníky, přibude prostor pro chodce a promění se mnoho dalšího. Velmi důležitá a náročná je výměna tramvajového tělesa. Tramvajová trať je v této ulici už od počátku provozu elektrických tramvají v Olomouci, tedy od dubna roku 1899. Stávající tramvajové těleso bylo před zahájením rekonstrukce ve špatném technickém stavu, na což upozorňoval Drážní úřad.

Důležitost, kterou město akci přikládá, je dána nejen stavební a finanční náročností, ale také vlivem na fungování veřejného prostoru a dopravy v lokalitě. Ulice 1. máje, jako spojnice centra města s hlavním nádražím, patří k důležitým tepnám kudy proudí chodci a projíždějí tramvaje, vede k důležitým institucím a v neposlední řadě slouží k zásobování zdejších restaurací a prodejen. S ohledem na všechny tyto funkce ulice chce město maximálně komunikovat se všemi, kterých se rekonstrukce dotýká. Právě k tomu účelu vznikla i tato webová prezentace.

Rekonstrukce od dubna do listopadu

Celá rekonstrukce a její jednotlivé fáze by měly dle smlouvy se zhotovitelem, kterým je akciová společnost Eurovia cs, trvat do listopadu tohoto roku.

Jako první se v ulici odehrává předstihový archeologický průzkum. Jeho výsledky mohou být velmi zajímavé pro obraz dávných dějin města Olomouc. Ulice 1. máje totiž patří mezi nejvýznamnější historické lokality v Olomouci, hrála významnou roli v době Velké Moravy a v raném středověku byla okrajovou součástí knížecího hradu. Průzkum uskuteční Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Olomouci.

Na archeologický průzkum musí bezprostředně navazovat samotné stavební práce. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je v měsíci listopadu. Náklady na realizaci činí zhruba 80 milionů korun.

Komunikace s obyvateli lokality

Důležitá je pro město informovanost veřejnosti i obyvatel dotčeného úseku ulice 1. máje. Těm zástupci města prezentovali aktuální stav přípravy celé investiční akce už v červnu minulého roku. Letos v březnu se odehrálo setkání s představiteli všech významných institucí, kterých se rekonstrukce a s ní spjatá omezení mohou dotknout. Jednání se týkalo zástupců organizací Česká pošta, Univerzita Palackého Olomouc, Armáda ČR, Arcibiskupství olomoucké, Vlastivědné muzeum Olomouc, Muzeum umění Olomouc a Knihovna města Olomouce.

Veřejnost bude dostávat aktuální informace také prostřednictvím těchto speciálních internetových stránek. Návštěvníci zde najdou informace týkající se samotného průběhu stavby nebo řešení omezení individuální i městské hromadné dopravy.

Obyvatelé dotčené lokality, majitelé nemovitostí a provozovatelé obdrželi také informační leták se základními praktickými informacemi a důležitými kontakty. Po zkušenosti s jinými velkými investičními akcemi jsou obyvatelům lokality i zdejším podnikatelům po celou dobu akce k dispozici informační technici, kteří s nimi budou během samotné stavby průběžně v kontaktu.